Bedwas High School

2020 Documents – Dogfennau 2020

Bedwas High School Report 2020Adroddiad Ysgol Uwchradd Bedwas 2020

Cyngor ar gyfer Dehongli 2020Tips for Interpretation 2020

Cwestiynau Arolwg 2019Survey Questions 2019

2018 Documents – Dogfennau 2018

Student Health and Wellbeing Report 2018Adroddiad Iechyd a Lles Myfyrwyr 2018

School Environment Questionnaire Report 2018Adroddiad Holiadur Amgylchedd yr Ysgol 2018

Survey Questions 2017Cwestiynau Arolwg 2017

Tips for Interpretation 2018Cyngor ar gyfer Dehongli 2018

Miscellaneous Documents – Dogfennau Camarweiniol

Use and potential use of the Student Health and Wellbeing Reports – Summer events

The value of our Student Health and Wellbeing Report within our Estyn Inspection

Certificates – Tystysgrifau

Bedwas High School Certificate

Gareth Williams 2017

Logos to use on your school’s website – Logos i’w defnyddio ar wefan eich Ysgol