Cyfarthfa High School

2020 Documents – Dogfennau 2020

Cyfarthfa High School Report 2020Adroddiad Cyfarthfa High School 2020

Cyngor ar gyfer Dehongli 2020Tips for Interpretation 2020

Cwestiynau Arolwg 2019Survey Questions 2019

2018 Documents – Dogfennau 2018

Cyfarthfa High School 2018 EngCyfarthfa High School 2018 Cym

School Environment Questionnaire Report 2018Adroddiad Holiadur Amgylchedd yr Ysgol 2018

Survey Questions 2017Cwestiynau Arolwg 2017

Tips for Interpretation 2018Cyngor ar gyfer Dehongli 2018

2016 Documents – Dogfennau 2016

Students’ Health and Wellbeing Report 2015/16 – Cyfarthfa High School

Tips for Interpretation 2016 –  Tips for Interpretation 2016_Welsh

2014 Documents – Dogfennau 2014

Cyfarthfa High School Report 2014

Miscellaneous Documents – Dogfennau Camarweiniol

Use and potential use of the Student Health and Wellbeing Reports – Summer events

The value of our Student Health and Wellbeing Report within our Estyn Inspection

Certificates – Tystysgrifau

Cyfarthfa High School

Nicola Bowden 2017

Logos to use on your school’s website – Logos i’w defnyddio ar wefan eich ysgol

SHRN-Landscape-RGB SHRN-Main-RGB SHRN-Portrait-RGB