WiSC

Wellbeing in Schools and Colleges Study – information sheets for consultation with Education, Social Care and Health Practitioners:

If you would like further information, or have any issues with downloading the information sheet then please email wisc@cardiff.ac.uk

.
.
.

Astudiaeth Lles mewn Ysgolion a Cholegau – taflenni gwybodaeth ar gyfer ymgynghori ag Ymarferwyr Addysg, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw broblemau wrth lawrlwytho’r daflen wybodaeth, anfonwch e-bost i wisc@cardiff.ac.uk