Ysgolion Defnyddio Data

Trwy adroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr wedi’u teilwra, mae ysgolion yn ein diweddaru ni’n rheolaidd o ran eu defnydd o ddata SHRN. Dyma rai enghreifftiau o’r ffyrdd mae ysgolion wedi defnyddio’u data:

Mae nifer o ysgolion hefyd wedi postio am sut maen nhw wedi defnyddio eu data ar Twitter :

Os hoffech chi rannu’r ffordd mae eich ysgol chi’n defnyddio data SHRN gyda ni, anfonwch neges e-bost at SHRN@cardiff.ac.uk