Astudiaethau’r Rhwydwaith

Er mwyn hyrwyddo cydweithrediad, gall ymchwil o ansawdd uchel fod yn rhan o bortffolio ymchwil y Rhwydwaith trwy ein proses fabwysiadu.

Yn ddelfrydol, dylid ceisio mabwysiadu’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion cyn cyflwyno cais am gyllid. Mae’n agored i ysgoloriaethau ymchwil PhD a cheisiadau cymrodoriaeth.

Buddion mabwysiadu’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion

Bydd ymchwilwyr ar brosiectau a fabwysiadwyd gan y Rhwydwaith yn gallu cyrchu:

  • Cymorth gan ymchwilwyr ac ysgolion SHRN i ddatblygu astudiaethau
  • Cymorth i ymgorffori ymglymiad cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth yn eich ymchwil
  • Mynediad at rwydwaith o ysgolion parod o ran ymchwil gyda seilwaith data sydd eisoes yn bodoli (sylfaenol, cyd-destun ysgol a data dilynol)
  • Cymorth gyda recriwtio ysgolion
  • Cyfleoedd i gydweithio a rhannu gwybodaeth gyda’n rhwydwaith o bartneriaid polisi, ymarfer ac academaidd i hyrwyddo effaith
  • Y defnydd o logo a brand y Rhwydwaith ar gynnyrch y prosiect a deunyddiau cyhoeddusrwydd

Gall bod yn astudiaeth a fabwysiadwyd gan y Rhwydwaith hwyluso cofrestriad gyda Phortffolio Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd. Mae hyn yn galluogi astudiaethau cymwys i gyrchu’r Rhwydwaith Ymchwil Rhanbarthol a all helpu i sefydlu a chydlynu astudiaethau, recriwtio cyfranogwyr a chasglu data. Gweler gwefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gael mwy o wybodaeth.

Sut i ymgeisio

Cyflwynwch Ffurflen Fabwysiadu (isod) wedi’i llenwi i Weinyddwr y Rhwydwaith i’w hadolygu gan y Bwrdd Partneriaeth. Yn dilyn hyn, byddwch yn derbyn penderfyniad a/neu adborth ar eich prosiect.

Ffurflen Fabwysiadu SHRN

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y broses hon, cysylltwch â Gweinyddwr y Rhwydwaith.

Astudiaethau a fabwysiadwyd gan y Rhwydwaith

Co-production, feasibility testing and pilot RCT of Positive Choices: a school-based social marketing intervention to promote sexual health, prevent unintended teenage pregnancies and address health inequalities in England
Chris Bonell, Liz Allen, Diana Elbourne, Farah Jamal (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Adam Fletcher, Honor Young (Cardiff University), Rona Campbell, Christine Barter (University of Bristol), Juliet Hillier (Brook)
NIHR
£469,874

Mental Health in Schools – RCT of an intervention to improve mental health support and training for secondary school staff (WISE study)
Judi Kidger, Rona Campbell, David Gunell (University of Bristol), Rhiannon Evans, Simon Murphy (Cardiff University), Tamsin Ford (University of Exeter)
NIHR
£1,291,098

Understanding perceptions and utilisation of school-level tailored health profiles from a complex systems perspective: a mixed methods evaluation (PhD)
Hannah Littlecott
MRC and Cardiff University

Exploring theory, context and implementation of substance misuse policy in Welsh secondary schools (PhD)
Luke Midgley
ESRC

Behavioural and decision making sciences in healthcare – GW4 Network
Paul Harper (Cardiff University), Iain Gilchrist (University of Bristol), Martin Pitt (University of Exeter), Christos Vasilakis (University of Bath)
GW4 Building Communities Programme Initiator Fund
£19,000

Research literacy for the Welsh Baccalaureate: a scoping study
Behnaz Schofield, Adam Fletcher, Hayley Reed, Nina Gobat (Cardiff University)
Wellcome Trust
£24,178

The CHARMING study: Choosing Active Role Models to Inspire Girls
Kelly Morgan (Cardiff University), Alison Fildes (University College London)
Cancer Research UK
£20,000

Well-being and Health in Schools Project (WHISP): Phase I
Nina Gobat, Simon Murphy, Rhiannon Evans, Michael Robling (Cardiff University)
Wellcome Trust ISSF Public Health Collaboration Fund
£24,458

How can interventions integrating health and academic education in schools help to prevent substance misuse and violence among young people? A systematic review and evidence synthesis
Chris Bonell, Tara Tancard (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Rona Campbell (University of Bristol), Adam Fletcher (Cardiff University), James Thomas (University College London), GJ Melendez-Torres (Warwick Medical School)
NIHR
£217,441

E-cigarette use among young people in Wales: mixed methods research (PhD)
Elen de Lacy
ESRC

Children and young people’s self-harm and suicide research collaboration
Rhiannon Evans, Jonathan Scourfield, Nina Jacob (Cardiff Unviersity), Ann Johns (Swansea University), Astrid Janssens, Tamsin Ford, Christabel Owen (University of Exeter), Paul Stallard (University of Bath), Judi Kidger, David Gunnell, Becky Mars, Lucy Biddle (University of Bristol)
GW4
£56,720

Development and feasibility testing of a school-based programme to prevent childhood burns (PhD)
Harriet Quinn-Scoggins, Alison Kemp, James White
The Healing Foundation

Development of methodological guidance for the coproduction of health interventions: Targeting wellbeing in secondary schools to prevent mental health issues (PhD)
Hayley Reed, Simon Murphy, Rhiannon Evans

Peer led interventions to reduce drug use (ASSIST + Frank)
James White, Laurence Moore, Simon Murphy, Rona Campbell, Chris Bonell, Adam Fletcher
£490,968

Developing a teacher training programme for a Group Motivational Interviewing intervention to prevent alcohol misuse in secondary schools (GMI-Alc)
Simon Murphy, Jemma Hawkins, Nina Gobat
£115,162

Increasing physical activity in pre-school aged children: systematic review, individual participant meta-analysis and intervention pilot (PhD)
Ruth Kipping, Russ Jago, James White
GW4

Can alcohol media literacy training for children and young people prevent alcohol related harm? A realist review of what works for whom and in what contexts
Rachel Brown, Adam Fletcher, Simon Murphy
£7,500

Impacts of e-cigarette regulation via the EU Tobacco Products Directive on young people’s use of e-cigarettes and tobacco: a natural experiemt
Graham Moore, Simon Murphy, Britt Hallingberg, Linda Bauld, Anne Marie Mackintosh, Laurence Moore, Linsay Gray, Marcus Munafo
£394,778

Network meta-analysis of complex interventions to prevent mental-ill health in children and young people
Deborah Caldwell, Rona Campbell, Nicky Welton, David Gunnell, Judi Kidger, James Thomas, Sarah Hetrick, Hayley Reed
£248,000