Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn Ysgolion

Dyfodol iach i bobl ifanc

Mae’r ysgol uwchradd yn adeg allweddol pryd y gall arferion ac ymddygiad iach ac afiach ddod i’r amlwg a chael eu sefydlu.

Mae ysgolion mewn sefyllfa gref i helpu pobl ifanc i fod yn iach ond yn anaml y mae ysgolion yng Nghymru yn cynhyrchu tystiolaeth o sut orau i wneud hyn, ac yn ei ddefnyddio.

Mae Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion yn rhwydwaith o ysgolion uwchradd yng Nghymru sydd wedi ymuno gydag ymchwilwyr, Llywodraeth Cymru a sefydliadau i gefnogi iechyd pobl ifanc.

Nod Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion yw gwella iechyd a lles yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith yn helpu ysgolion i weithio gydag ymchwilwyr i gynhyrchu a defnyddio tystiolaeth o ansawdd da ynglŷn â gweithgareddau i wella iechyd.

Mae ein partneriaid yn ymuno â’r 205 ysgol yn y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion.

Dysgwch am ein Partneriaid!

Mae ysgolion sy’n rhan o’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yn cael nifer o fuddion.

Pa fuddion sydd wedi’u cynnwys?

Bydd y Bwrdd Ymgynghorol yn cynnal adolygiad allweddol o strategaeth a gweithgareddau’r rhwydwaith.

Dysgwch fwy am ein Bwrdd Ymgynghorol!