Ysgolion

Lansiwyd y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion yn 2013 gyda 69 ysgol a chyllid gan y Cyngor Ymchwil Feddygol. Yn 2015/16, gyda chyllid gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ymunodd hanner yr holl ysgolion (115). Yn 2017, agorwyd recriwtio i bob ysgol uwchradd a chanol, gan arwain at 99% (n=208) o’r ysgolion uwchradd prif ffrwd a gynhelir yng Nghymru yn dod yn ysgolion Rhwydwaith.