Bwyd, Ffitrwydd a Gweithgaredd Corfforol

Gwebinarau:

Brecwast Da, Graddau Da?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2016 ac fe’i cyflwynwyd gan Hannah Littlecott, Prifysgol Caerdydd

Gweithgarwch Corfforol, E Defnyddio Sigaréts ac Effaith Polisïau Ysmygu

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Mawrth 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Kelly Morgan ac Elen deLacy, Prifysgol Caerdydd

Sut mae amser i ffwrdd yn ystod gwyliau ysgol yn effeithio ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2020 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Kelly Morgan, Prifysgol Caerdydd

Briffiau Ymchwil:

Crynodebau byr, cyfeillgar i’r ysgol o astudiaethau ymchwil yw’r rhain sydd wedi’u cwblhau gan ddefnyddio data SHRN. Mae papurau llawn ar gyfer yr astudiaethau yn gysylltiedig ag isod o dan ‘Papurau Ymchwil’

Gweithgarwch corfforol ac ymddygiad eisteddog ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn 2014

Profiadau yn ystod gwyliau’r haf a lles meddyliol wrth ddychwelyd i’r ysgol

Adnoddau:

Cysylltwch â’ch tîm Ysgolion Iach lleol i gael cyngor ar bob agwedd ar fwyta’n iach a gweithgarwch corfforol ac argymhellion ynghylch cefnogaeth ac adnoddau lleol

Papuriau Ymchwil:

Morgan K, Hallingberg B, Littlecott H, Murphy Murphy, Fletcher A, Roberts C, Moore G
Predictors of physical activity and sedentary behaviours among 11-16 year olds: Multilevel analysis of the 2013 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study in Wales
BMC Public Health

Morgan K, Melendez-Torres G, Bond A, Hawkins J, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Socio-Economic inequalities in adolescent summer holiday experiences, and mental wellbeing on return to school: analysis of the School Health Research Network / Health Behaviour in School-aged Children survey in Wales
International Journal of Environmental Research and Public Health

Littlecott H, Moore G, Moore L, Lyons R, Murphy S
Association between breakfast consumption and educational outcomes in 9-11-year-old children
Public Health Nutrition