Digwyddiadau

Mae cyfarfod â chynrychiolwyr ysgiolion yn dar-paru cyfle hanfodol i ni sicrhau ein bod ni’n ffurfio’r Rhwydwaith i gynorthwyo anghenion ysgolion. Cynhelir digwyddiadau ledled Cymru i hwyluso hyn a rhoi cyfle i ysgolion:

  • Rhwydweithio gyda’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion, ein partneriaid ac ysg-olion eraill
  • Cyfnewid arfer mewn defnyddio Adroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr
  • Dysgu am ymchwil iechyd bresennol a gwerth arfer wedi’i hwyluso gan dystiolaeth
Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Tymor yr Haf

Digwyddiadau’r Rhwydwaith
*Gyda ffocws arbennig ar baratoi ar gyfer y rownd nesaf o arolygon a gynhelir tymor yr hydr-ef canlynol

Dydd Mawrth, 12 Mehefin, 09:30yb –3yp
Parc y Scarlets, Llanelli

Dydd Iau, 14 Mehefin, 09:30yb-3yp
Gwesty’r Village, Caerdydd

Dydd Mercher, 20 Mehefin, 09:30yb-3yp
Gwesty’r Quay, Deganwy

Ffurflen Adborth Digwyddiadau Haf 2018

Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr a Holiadur Amgylchedd yr Ysgol 2017/18 – Ffurflen Adborth

Iechyd a Lles: Datganiadau’r Hyn sy’n Bwysig