fideo19

Gallwch ddangos y fideo i’ch myfyrwyr gan ddefnyddio naill ai’r fideo YouTube sydd wedi ei ymgorffori neu’r ddolen isod i ‘Cardiff Cloud’. Os yw un yn araf i gael ei lawrlwytho yn eich ysgol, rhowch gynnig ar y llall.

Os oes angen unrhyw help arnoch, cysylltwch â ni ar shrn@caerdydd.ac.uk

https://cardiff.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e5cc5bf2-dd47-4d70-9280-aa8f009899b1

Gweler y fideo yn Saesneg yma: www.shrn.org.uk/video19