Holiadur Amgylchedd Ysgol 2020

Diolch am fynegi diddordeb yn Holiadur Amgylchedd yr Ysgol.

Cyn i chi ddechrau’r holiadur, darllenwch y daflen ‘Gwybodaeth ac Arweiniad i Arweinwyr Arolygon Ysgol’, sy’n esbonio pwrpas yr holiadur ac yn rhoi arweiniad ar sut i’w lenwi ar-lein. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar shrn@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2087 4433.