Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

Gwebinarau:

Sut Gallai Ysgolion Ddylanwadu ar Hunan-niweidio Myfyrwyr ac Ymddygiadau Hunanladdol?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Tachwedd 2015 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

Atal hunan-niweidio ac ymyrryd mewn ysgolion uwchradd: Archwilio arferion presennol ac anghenion y dyfodol

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2017 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

‘Ymddygiad iechyd’ a lles plant sy’n derbyn gofal

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Mawrth 2017 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Sara Long, Prifysgol Caerdydd

Iechyd a Lles Myfyrwyr: Rôl Staff Cymorth Ochr yn ochr â Staff Addysgu mewn Ysgolion

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2019 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Hannah Littlecott, Prifysgol Caerdydd

Sut mae amser i ffwrdd yn ystod gwyliau ysgol yn effeithio ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2020 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Kelly Morgan, Prifysgol Caerdydd

Briffiau Ymchwil:

Crynodebau byr, cyfeillgar i’r ysgol o astudiaethau ymchwil yw’r rhain sydd wedi’u cwblhau gan ddefnyddio data SHRN. Mae papurau llawn ar gyfer yr astudiaethau yn gysylltiedig ag isod o dan ‘Papurau Ymchwil’

Lles pobl ifanc mewn gofal maeth yng Nghymru

Ymyrryd ac atal hunan-niweidio ymysg pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd

Profiadau yn ystod gwyliau’r haf a lles meddyliol wrth ddychwelyd i’r ysgol

Rôl staff cymorth ysgol mewn iechyd a lles myfyrwyr

Lles meddyliol a throsglwyddo i ysgol uwchradd

Papurau Briffio Cenedlaethol:

Pobl Ifanc sy’n ‘Derbyn Gofal’ yng Nghymru: canfyddiadau o Arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol ac Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (2017/18)
Ionawr 2020
Ar unrhyw adeg benodol, mae tua 6,000 o bobl ifanc yng Nghymru dan ofal eu hawdurdod lleol. Mae’r papur briffio hwn yn cyflwyno canfyddiadau ar gyfer detholiad bach o newidynnau, gan gynnwys llesiant, ymddygiadau risg, bywyd ysgol ac unigrwydd ar gyfer pobl ifanc sy’n ‘derbyn gofal’ yng Nghymru ac sy’n byw mewn gwahanol fathau o leoliadau gofal, gyda data am bobl ifanc nad ydynt mewn gofal yn cael ei gynnwys er cymharu.

Papur Briffio Pobl Ifanc sy’n ‘Derbyn Gofal’ 

Ffeil Atodol 

Lles Myfyrwyr yng Nghymru: Canfyddiadau dechreuol o Arolwg Ymddygiad Iechyd Plant Oedran Ysgol ac Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 2017/18
Mai 2019
Mae atal problemau emosiynol ac ymddygiadol a hybu lles cadarnhaol ymysg plant a phobl ifanc, yn ogystal â lleihau anghydraddoldebau iechyd plant a phobl ifanc, yn flaenoriaethau cenedlaethol yng Nghymru. Mae’r briff hwn yn cyflwyno’r canfyddiadau ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru ar draws detholiad bach o newidynnau yn ymwneud â lles, gan gynnwys lles meddyliol, boddhad bywyd, teimladau am yr ysgol ac unigrwydd.

Papur Briffio Lles

Adnoddau:

Cysylltwch â’ch tîm Ysgolion Iach lleol i gael cyngor ar bob agwedd ar les ac iechyd emosiynol a chymorth ac adnoddau lleol argymelledig

Papuriau Ymchwil:

Evans R, Parker R, Russell A, Mathews F, Ford T, Hewitt G, Scourfield J, Janssens A
Adolescent self‐harm prevention and intervention in secondary schools: a survey of staff in England and Wales
Child and Adolescent Mental Health

Melendez-Torres G, Hewitt G, Hallingberg B, Anthony R, Collishaw S, Hall J, Murphy S, Moore G
Measurement invariance properties and external construct validity of the short Warwick-Edinburgh mental wellbeing scale in a large national sample of secondary school students in Wales
Health and Quality of Life Outcomes

Morgan K, Melendez-Torres G, Bond A, Hawkins J, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Socio-Economic Inequalities in Adolescent Summer Holiday Experiences, and Mental Wellbeing on Return to School: Analysis of the School Health Research Network/Health Behaviour in School-Aged Children Survey in Wales
International Journal of Environmental Research and Public Health

Moore F, Anthony R, Hawkins J, Van Godwin J, Murphy S, Hewitt G, Melendez-Torres G
Socioeconomic status, mental wellbeing and transition to secondary school: Analysis of the School Health Research Network/Health Behaviour in School‐aged Children survey in Wales
British Educational Research Journal

Littlecott H, Moore G, Murphy S
Student health and well-being in secondary schools: the role of school support staff alongside teaching staff
Pastoral Care in Education

Moore G, Cox R, Evans R, Hallingberg B, Hawkins J, Littlecott H, Long S, Murphy S
School, Peer and Family Relationships and Adolescent Substance Use, Subjective Wellbeing and Mental Health Symptoms in Wales: a Cross Sectional Study
Child Indicators Research

Long S, Evans R, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S, Young H, Moore G
Comparison of substance use, subjective well-being and interpersonal relationships among young people in foster care and private households: a cross sectional analysis of the School Health Research Network survey in Wales
Public Health Research