Pobl

Mae tîm SHRN craidd wedi’i leoli yn swyddfa DECIPHer Caerdydd, mae’r manylion ar bwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud i’w gweld isod.

Joan Roberts
Cyfarwyddwr Gweithrediadau SHRN
Mae Joan yn athro ac mae wedi treulio llawer o flynyddoedd yn gweithio ym maes iechyd mewn ysgolion yng Nghymru. Mae wedi gweithio gyda DECIPHer ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil yr ysgol a’u cefnogi Rhwydwaith Cymru o Gynlluniau Ysgolion Iach drwy weithio gyda chynlluniau unigol a rhedeg hyfforddiant ac ysgrifennu adnoddau ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae hi hefyd yn asesydd Gwobr Ansawdd Genedlaethol WNHSS.

Mae ei rôl yn y Rhwydwaith yw rheoli ei ddatblygiad, gan sicrhau ei fod yn cwrdd ag anghenion ysgolion, ymchwilwyr ac iechyd allweddol a rhanddeiliaid addysgol. Bydd yn darparu cefnogaeth ar gyfer ysgolion y Rhwydwaith a rheoli’r cynnig o adnoddau o’r partneriaid a sefydliadau eraill.

.

.

Athro Simon Murphy
Principal Investigator
Simon yw cyfarwyddwr DECIPHer, ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2004. Mae diddordebau Simon mewn plant ac ymddygiad iechyd pobl ifanc a gweithio gyda pholisi ac arfer er mwyn gwella ymdrechion gwella iechyd.

.

.

.

Nick Page
Dadansoddr SHRN
Yn wreiddiol o Exeter, symudodd Nick i Gymru yn 2007 i ddechrau ei astudiaethau ac wedi treulio’r cyfan ei fywoliaeth yrfa academaidd ac yn gweithio yng Nghymru. Enillodd ei PhD mewn maes yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd o Brifysgol Caerdydd yn 2015, daeth yn aelod o dîm WISERD yn 2016, ac mae wedi bod yn gweithio yn DECIPHer ers mis Ionawr 2019.

.

.

Dr Honor Young
Uwch Ddarlithydd

Ymunodd Honor DECIPHer a Prifysgol Caerdydd yn 2014. Mae hi wedi bod yn gweithio fel dirprwy arweinydd academaidd ar SHRN ers 2020. Mae diddordebau ymchwil Anrhydedd yn ganolfan o gwmpas ymyriadau i wella iechyd mewn ysgolion a lleoliadau addysg bellach, gyda ffocws ar iechyd rhywiol, yn dyddio a thrais seiliedig ar ryw.

.

.

Edna Ogada
Cynorthwy-ydd Ymchwil
Mae Edna dod o hyd i’r broses o drefnu a rheoli data tawelu iawn. Yn wreiddiol o Kenya, mae hi wedi gweithio ar setiau iechyd a gwyddorau cymdeithasol mawr data tra’n byw yn yr Unol Daleithiau, Kenya, Tanzania a’r Deyrnas Unedig. Mae hi wedi byw yng Nghymru ers diwedd 2015 ac ymunodd DECIPHer fel rheolwr data yn Ebrill 2021.

.

.

Matt Davies
Gweinyddwr Ymchwil
Matt wedi bod yn brif yn y Brifysgol Caerdydd – gwblhau yn gyntaf ei gradd yn y gyfraith yma, ac yna gweithio ar gyfer Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol – ers mis Ionawr 2015, pan ymunodd â Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MEP) rhaglen fel gweithiwr dros dro. Treuliodd dair blynedd reoli digwyddiadau, asesiadau a chofnodion myfyrwyr ar gyfer y Rhaglen Moderneiddio Addysg cyn symud i dîm SHRN yn 2018.