Polisïau Lles Ysgol a’u Heffaith

Gwebinarau:

Health priorities for schools: what can we learn from current research?

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Mawrth 2015 ac fe’i cyflwynwyd gan Kelly Morgan ac Elen deLacy, Prifysgol Caerdydd Dr Beki Lanford, Bristol University

Developing an Evidence Based Network of Healthy School Schemes

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Ionawr 2016 ac fe’i cyflwynwyd gan Athro Simon Moore, Prifysgol Caerdydd, ac Dr Julie Bishop, Iechyd Cyhoeddus Cymru

How have we have been using the data from your student survey/school environment questionnaire? Feedback from research studies

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Tachwedd 2016 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Britt Hallingberg, Dr Kelly Morgan ac Elen deLacy, Prifysgol Caerdydd

Using your student health and wellbeing report: sharing tips and ideas

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Ebrill 2017 ac fe’i cyflwynwyd gan Hannah Littlecott ac Dr Graham Moore, Prifysgol Caerdydd

School composition, school culture and inequalities in young people’s health

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Tachwedd 2017 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Graham Moore, Prifysgol Caerdydd

Health Improvement and Educational Attainment in Secondary Schools – Complimentary or Competing Priorities? Making the Most of Your Student Health and Wellbeing Reports

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Mawrth 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Sara Long, Dr Hannah Littlecott ac Dr Gillian Hewitt, Prifysgol Caerdydd

The Importance of Relationships to Staff and Student Health: Building Theory from the WISE Trial

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Tachwedd 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Jill Grey ac Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

Student Health and Wellbeing: The Role of Support Staff Alongside Teaching Staff in Schools

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2019 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Hannah Littlecott, Prifysgol Caerdydd

Making the Most of the Student Health and Wellbeing Reports in your School

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Gorffennaf ac fe’i cyflwynwyd gan Joan Roberts, Prifysgol Caerdydd

Sylwch fod nifer o Gwebinarau eraill ar gael ar feysydd penodol o bolisi’r ysgol. Mae’r rhain ar gael ar ein tudalennau eraill:
Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol
Ymddygiadau Risg
Bwyd, Ffitrwydd a Gweithgaredd Corfforol
Rhyw a Perthynas

Briffiau Ymchwil :

Crynodebau byr, cyfeillgar i’r ysgol o astudiaethau ymchwil yw’r rhain sydd wedi’u cwblhau gan ddefnyddio data SHRN. Mae papurau llawn ar gyfer yr astudiaethau yn gysylltiedig ag isod o dan ‘Papurau Ymchwil’

Rôl staff cymorth ysgol mewn iechyd a lles myfyrwyr

Cyrhaeddiad Iechyd ac Addysg: Yn Ategol neu’n Cystadlu â Blaenoriaethau Ysgolion?

Cyfansoddiad yr ysgol, diwylliant yr ysgol ac anghydraddoldebau yn iechyd pobl ifanc

Ymrwymiad ysgolion i iechyd a rhoi gweithgareddau gwella iechyd ar waith

Arferion ysgol sy’n bwysig i iechyd rhywiol pobl ifanc

Ymyrryd ac atal hunan-niweidio ymysg pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd

Polisiau ysmygu ysgolion, a defnydd myfyrwyr o faco, e-sigarets a chanabis

Papurau Ymchwil:

Moore G F, Littlecott H J, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S
Variations in schools’ commitment to health and implementation of health improvement activities: a cross-sectional study of secondary schools in Wales
BMC Public Health

Moore G, Littlecott H, Evans R, Murphy S, Hewitt G, Fletcher A
School composition, school culture and socioeconomic inequalities in young people’s health: Multi-level analysis of the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Wales
British Educational Research Journal

Long S, Littlecott H, Eccles G Fletcher A, Hawkins J, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Testing the zero-sum games hypothesis: An examination of school health policy and practice inequalities in educational outcomes (abstract)
The Lancet

Littlecott H, Moore G, Murphy S
Student health and well-being in secondary schools: the role of school support staff alongside teaching staff
Pastoral Care in Education

Hewitt G, Roberts J, Fletcher A, Moore G, Murphy S
Improving young people’s health and well-being through a school health research network: Reflections on school-researcher engagement at the national level 
Research for All

Littlecott H, Long S, Hawkins J, Murphy S, Hewitt G, Eccles G, Fletcher A, Moore G
Health improvement and educational attainment in secondary schools: complementary or competing policies? Exploratory analyses from the School Health Research Network in Wales
Health Education & Behaviour

Littlecott H, Moore G, Gallagher H, Murphy S
From complex interventions to complex systems: using social network analysis to understand school engagement with health and wellbeing
International Journal of Environmental Research and Public Health

Long S, Littlecott H, Hawkins J, Eccles G, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Testing the “Zero‐Sum Game” Hypothesis: An Examination of School Health Policies and Practices and Inequalities in Educational Outcomes
Journal of School Health

Young H, Long S, Hallingberg B, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S, Moore G
School practices important for students’ sexual health: Analysis of the School Health Research Network survey in Wales
European Journal of Public Health

Evans R, Parker R, Russell A, Mathews F, Ford T, Hewitt G, Scourfield J, Janssens A
Adolescent self‐harm prevention and intervention in secondary schools: a survey of staff in England and Wales
Child and Adolescent Mental Health

Hallingberg B, Fletcher A, Murphy S, Morgan K, Littlecott H J, Roberts J, Moore G F
Do stronger school smoking policies make a difference? Analysis of the health behaviour in school-aged children survey
The European Journal of Public Health