Rhyw a Pherthynas

Gwebinarau:

Iechyd Rhywiol Myfyrwyr: Pwysigrwydd Arferion Ysgol

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Chwefror 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Honor Young, Prifysgol Caerdydd

Ymddygiadau risg newydd a datblygol: gamblo a dyddio a thrais mewn perthynas

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Tachwedd 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Sara Long ac Dr Graham Moore, Prifysgol Caerdydd

Briffiau Ymchwil:

Crynodebau byr, cyfeillgar i’r ysgol o astudiaethau ymchwil yw’r rhain sydd wedi’u cwblhau gan ddefnyddio data SHRN. Mae papurau llawn ar gyfer yr astudiaethau yn gysylltiedig ag isod o dan ‘Papurau Ymchwil’

Canlyniadau iechyd rhywiol pobl ifanc dan ofal y wladwriaeth

Arferion ysgol sy’n bwysig i iechyd rhywiol pobl ifanc

Trais wrth fynd allan gyda rhywun neu fod mewn perthynas: dioddef a chyflawni ymysg pobl ifanc yng Nghymru

Adnoddau:

Cysylltwch â’ch tîm Ysgolion Iach lleol i gael cyngor ar bob agwedd ar berthnasoedd ac addysg rhyw, a chymorth ac adnoddau lleol a argymhellir

Papuriau Ymchwil:

Young H, Long S, Melendez-Torres G, Kim H, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Dating and relationship violence victimization and perpetration among 11–16 year olds in Wales: a cross-sectional analysis of the School Health Research Network (SHRN) survey
Journal of Public Health

Young H, Long S, Hallingberg B, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S, Moore G
School practices important for students’ sexual health: Analysis of the School Health Research Network survey in Wales
European Journal of Public Health

Roberts L, Long SJ, Young H, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Sexual health outcomes for young people in state care: Cross-sectional analysis of a national survey and views of social care professionals in Wales
Children and Youth Sciences Review