Ymddygiadau Risg

Gwebinarau:

Physical Activity, E Cigarette Use and the Impact of Smoking Policies

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Mawrth 2018 ac fe’i cyflwynwyd gan Kelly Morgan ac Elen deLacy, Prifysgol Caerdydd

Trends in Tobacco and E-Cigarette Use in Young People

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Mawrth 2019 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Graham Moore, Prifysgol Caerdydd

New and emerging risk behaviours: gambling and dating and relationship violence

Cynhaliwyd y gweminar hon yn Tachwedd 2019 ac fe’i cyflwynwyd gan Dr Sara Long ac Dr Graham Moore, Prifysgol Caerdydd

Briffiau Ymchwil:

Crynodebau byr, cyfeillgar i’r ysgol o astudiaethau ymchwil yw’r rhain sydd wedi’u cwblhau gan ddefnyddio data SHRN. Mae papurau llawn ar gyfer yr astudiaethau yn gysylltiedig ag isod o dan ‘Papurau Ymchwil’

Polisiau ysmygu ysgolion, a defnydd myfyrwyr o faco, e-sigarets a chanabis

Y defnydd o sigarets electronig ymhlith pobl infanc yng Nghymru

A yw sigaréts electronig wedi gwneud i smygu ymddangos yn normal eto i bobl ifanc?

Ymddygiadau gamblo a niwed cymdeithasol-emosiynol ymhlith pobl ifanc 11-16 oed yng Nghymru

Adnoddau Eraill:

Cysylltwch â’ch tîm Ysgolion Iach lleol am gyngor ar bob agwedd o ddefnyddio a chamddefnyddio sylweddau ac am gefnogaeth ac adnoddau lleol a argymhellir

ASH Cymru
Mae Gweithredu ar Ysmyguac Iechyd (ASH) yn cynnig gwybodaeth ac ystadegau ar ysmygu yng Nghymru, gan gynnwys pecyn cymorth ‘Gwneud eich Ysgol yn Ddi-fwg’. Hefyd, maen nhw’n cynnal ymgyrchoedd ar agweddau gwahanol ar ysmygu.
https://ash.wales/language/cy/

Mae DAN, sef Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru, yn rhoi gwybodaeth neu gymorth cyfrinachol am ddim ar faterion ynymwneud â chyffuriau neu alcohol, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Ffoniwch 0808 808 2234 neu anfonwch neges destun ‘dan’ at 81066
www.dan247.org.uk/Default_Wales.asp

Mae Frank yn rhoi cyngor i bobl ifanc drwy gyfrwng y Saesneg:
Ffoniwch 0300 123 6600
www.talktofrank.com

Helpa Fi i Stopio
Mae Helpa Fi i Stopio yn wefan ddwyieithog sy’n cynnwys gwybodaeth am holl wasanaethau rhoi’r gorau i smygu y GIG yng Nghymru.
Ffoniwch 0800 085 2219
Neu anfonwch neges destun ‘HMQ’ at 80818
www.helpafiistopio.cymru/

Mae Alcohol Change UK yn elusen newydd a ffurfiwyd wrth uno dwy elusen flaenorol. Mae’r wefan yn darparu ystadegau, taflenni ffeithiau ac offer rhyngweithiol ar y ffordd mae alcohol yn effeithio ar y corff, ac ar yfed yn synhwyrol.
https://alcoholchange.org.uk/cymraeg

Mae Choices Cymru yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ym maes cyffuriau ac alcohol i bobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.
www.choices.cymru/cy/

Adnoddau ar gyfer athrawon, dysgwyr a rhieni/gofalwyr ar ddefnyddio a chamddefnyddio sylweddau a phynciau iechyd eraill.
https://schoolbeat.cymru/cy/

The National Association for Children of Alcoholics
Elusen yn y DU yw Nacoa sy’n helpu plant sy’n tyfu i fyny mewn teuluoedd lle mae rhiant neu ofalwr yn gaeth i alcohol.
Ffoniwch 0800 358 3456 neu ewch i www.nacoa.org.uk/young-people

Mae Ymchwil Cansery DU yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr ynghylch amrywiaeth o faterion yn ymwneud â ffordd o fyw megis ysmygu ac alcohol.
www.cancerresearchuk.org

Papurau Ymchwil:

Moore G, Hewitt G, Evans J, Littlecott H J, Holliday J, Ahmed N, Moore L, Murphy S, Fletcher A
Electronic-cigarette use among young people in Wales: evidence from two cross-sectional surveys
BMJ Open

Hallingberg B, Fletcher A, Murphy S, Morgan K, Littlecott H J, Roberts J, Moore G F
Do stronger school smoking policies make a difference? Analysis of the health behaviour in school-aged children survey
The European Journal of Public Health

de Lacy E, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Cross-sectional study examining the prevalence, correlates and sequencing of electronic cigarette and tobacco use among 11-16 year olds in schools in Wales
BMJ Open

Long S, Evans R, Fletcher A, Hewitt G, Murphy S, Young H, Moore G
Comparison of substance use, subjective well-being and interpersonal relationships among young people in foster care and private households: a cross sectional analysis of the School Health Research Network survey in Wales
BMJ Open

Midgely L, Murphy S, Moore G, Hewitt G, White J
Multilevel population-based cross-sectional study examining school substance-misuse policy and the use of cannabis, mephedrone and novel psychoactive substances amongst 11-16 year olds in schools in Wales
BMJ

Moore G, Cox R, Evans R, Hallingberg B, Hawkins J, Littlecott H, Long S, Murphy S
School, peer and family relationships and adolescent substance use, subjective wellbeing and mental health symptoms in Wales: A cross-sectional study
Child Indicators Research

Hallingberg B, Maynard O, Bauld L, Brown R, Gray L, Lowthian E, MacKintosh A, Moore L, Munafo M, Moore G
Have e-cigarettes renormalised or displaced youth smoking? Results of a segmented regression analysis of repeated cross sectional survey data in England, Scotland and Wales
Tobacco Control

Melendez-Torres G, Anthony R, Hewitt G, Murphy S, Moore G
Prevalence of gambling behaviours and their associations with socioemotional harm among 11–16 year olds in Wales: findings from the School Health Research Network survey
European Journal of Public Health