Digwyddiadau’r Haf 2017

Cynhaliwyd ein digwyddiadau’r haf eleni yn Sir Gâr, Caerdydd a Deganwy. Ar ôl llwyddiant digwyddiadau’r ddwy flynedd ddiwethaf, a recriwtio nifer fawr o ysgolion yn 2017, penderfynom fod angen cynnal trydydd digwyddiad yn Sir Gâr. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i ddod ag ysgolion at ei gilydd i glywed diweddariadau gan dîm y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion, yn ogystal â rhannu arfer da gan ysgolion eraill yn seiliedig ar sut maen nhw wedi defnyddio’r data yn eu Hadroddiadau Iechyd a Lles Myfyrwyr, yn ogystal â dysgu am ymchwil iechyd presennol. Eleni, roeddem ni’n hynod o ffodus hefyd bod cynrychiolwyr o Estyn wedi ymuno â ni, a gyflwynodd ar iechyd a lles yn y fframwaith arolygu newydd.

Rydym ni wedi cael caniatâd gan y cyflwynwyr i rannu’r sleidiau ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt. Sylwer bod yr holl gyflwyniadau yn Saesneg, er mae fideo Estyn ar gael yn Gymraeg ar YouTube.

Sir Gâr 

Cynhaliwyd ein digwyddiad cyntaf yn 2017, ddydd Mawrth, 13 Mehefin yng Ngardd Botaneg Cenedlaethol Cymru, lleoliad deniadol yng nghefn gwlad Sir Gâr. Ymunodd 38 o ysgolion â ni, yn ogystal â chynrychiolwyr o Gynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru (WNHSS), ar gyfer diwrnod llawn o gyflwyniadau gan dîm y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion, ysgolion y Rhwydwaith, Estyn a chynrychiolwyr o Gynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru.

School Health Research Network Surveys 2017/18
Dr Gillian Hewitt, Cardiff University

Health and Wellbeing in the New Common Inspection Framework
Jassa Scott, Estyn

Welsh Network of Healthy School Scheme
Mary Charles, WNHSS

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Emma McIntyre, Alun School

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Daniel Foster, St Alban’s RC School

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Rachel Jenkins, Ysgol Glan y Mor School

Caerdydd

Cynhaliwyd ein hail ddigwyddiad ddydd Iau, 15 Mehefin yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Ymunodd 59 o ysgolion â ni, yn ogystal â staff o Gynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru (WNHSS), i glywed cyflwyniadau gan dîm y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion, ysgolion y Rhwydwaith, Estyn a staff Cynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru.

School Health Research Network Surveys 2017/18
Dr Gillian Hewitt, Cardiff University

Health and Wellbeing in the New Common Inspection Framework
Michelle Gosney, Estyn

Welsh Network of Healthy School Scheme
Chris Farr, WNHSS

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Emma McIntyre, Alun School

 

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Kate Perna, Brynteg School

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Sian Hedges, St John the Baptist High School

Deganwy 

Cynhaliwyd digwyddiad gogledd Cymru eleni yng Ngwesty’r Quay yn Neganwy unwaith eto, ddydd Iau, 22 Mehefin gyda staff ysgol o bob cwr o’r ardal yn bresennol.  Ymunodd cynrychiolwyr o 29 o ysgolion â ni, yn ogystal â staff o Gynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru (WNHSS).

School Health Research Network Surveys 2017/18
Dr Gillian Hewitt, Cardiff University

Health and Wellbeing in the New Common Inspection Framework
Estyn

Welsh Network of Healthy School Scheme
Paula Roberts, WNHSS

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Emma McIntyre, Alun School

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Heather Roberts, Ysgol Uwchradd Bodedern

Using your health and wellbeing data in schools – sharing practice
Helen Lloyd, Ysgol Uwchradd Llanfyllin