Llywodraethu

Mae ein bwrdd cynghori yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i ddarparu adolygiad allanol annibynnol, cyngor a chymorth ar weithrediaeth a datblygu strategol y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion. Dyma aelodaeth bresennol y bwrdd:

Julie BishopCyfarwyddwr Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Alexa Bishop, Rheolwr Ymgysylltu Ymchwil, Ymchwil Canser y DU

Chris Bonell, Athro Cymdeithaseg Iechyd Cyhoeddus, Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain

Claire Burton, Pennaeth Gwyddoniaeth, Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed

Mark CampionArolygydd, Estyn

Mary Charles, Prif  Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ruth ConwayPennaeth Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru

Nia GriffithsPennaeth Datblygu Maes Dysgu a Phrofiad, Iechyd a Lles, Llywodraeth Cymru

Laurence Moore, Cyfarwyddwr Uned Gwyddorau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus MRC/CSO, Prifysgol Glasgow

Chris Roberts, Arweinydd Ymchwil, tîm dadansoddol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Mike Robling, Cyfarwyddwr Treialon Iechyd y Boblogaeth, Uned Treialon De-ddwyrain Cymru

Claire Rowlands, Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm, Asesu a Phedagogeg, Llywodraeth Cymru

Chris Taylor, Athro Polisi Addysg, Prifysgol Caerdydd

Richard Thurston, Prif Swyddog Ymchwil Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Andy Williams, Dirprwy Bennaeth, Ysgol Gyfun Mynwy